تبلیغات
خط خطی - روزها...

خط خطی

اینجا آخر خط است.یا بمیر یا برگرد

روزها...

   روز ها میگذرند لحظه ها از پی هم میتازند
وگذشت ایام,چون چروکی است که برچهره من میماند
  روزهامیگذرند , که سکوتی ممتد, برلبم میرقصد
قصه هایی که زدل می آیند , زیرسنگینی این بارسکوت
                      بی صدامیمیرند


           روزها میگذرند , که به خود میگویم
         گرکسی آمدوبرداشت زلب مهرسکوت
        گرکسی آمدوگفت قطعه شعری بسرود
          گرکسی آمدوازراه صفا دل ما را بربود
         حرفهاخواهم زد , شعرها خواهم خواند
      بهر هر خلق جهان , قصه ای خواهم ساخت                        روزها میگذرند
                      که به خود میگویم
   گرکسی آمدوبرزخم دلم , مرحمی تازه گذاشت
 گرکسی آمدوبرروی دلم , طرحی ازخنده گذاشت
  گرکسی آمدودرخاطرمن , نقشی ازخودانداخت
                            بازکنم
                       قصه هاسازکنم
    گره از ابروی هر غمزده ای درجهان بازکنم
                    من به خود میگویم
                   اگرآمدآن شخص !!!!!!
من به او خواهم گفت , آنچه درمحبس دل زندانیست
 من به او خواهم گفت , تاابددردل من مهمانیست                 ولی افسوس و دریغ
       آمدی نقشی زخود در سر من افکندی
         دل ربودی و به زیر قدمت افکندی
                    دیده دریا کردی
                   عقل شیدا کردی
طرح جاوید سکوت , توبه جای لبخند , برلبم افکندی
               دل به امید دوا آمده بود
         به جفا درد برآن زخم کهن افکندی


                    روزها می آیند
             لحظه ها ازپی هم میتازند
                 من به خود میگویم
  مستحق مرگ است گر کبوتر بدهد دل به عقاب
                     من نیستم
      آنکه باید می بودم ، آنکه باید باشم

 دل مسوزان که ز هر دل به خدا راهی هست


 هر که را هیچ به کف نیست ز دل آهی هست


+ نوشته شده در یکشنبه 9 بهمن 1390 ساعت 04:03 ب.ظ توسط سبا | نظرات()