تبلیغات
خط خطی - فاصله....

خط خطی

اینجا آخر خط است.یا بمیر یا برگرد

فاصله....

در میان من وتو فاصله هاست

                  گاه می اندیشم

                                  می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری؟

تو توانایی بخشش را داری؟

                                دست های تو توانایی آن را دارد؟

                                                                  كه مرا زندگانی بخشد

چشم های تو به من آرامش می بخشد

                                   و تو چون مصرع شعری زیبا

                                                         سطر برجسته ای از زندگی من هستی

دفتر عمر مرا

                       با وجود تو شكوهی دیگر

                                                        رونقی دیگر هست

می توانی تو به من

                        زندگانی بخشی

                                                یابگیری از من

                  آنچه را می بخشی

                                             آه می بینم؛می بینم

تو به اندازه ی تنهایی من خوشبختی

                                    من به اندازه ی زیبایی تو غمگینم

                                                                            چه امید عبثی

من چه دارم كه تورا درخور؟

                                                                   هیچ

من چه دارم كه سزاوار تو؟

                                                                  هیچ

توهمه زندگی من هستی

                              توچه داری؟

                                                                  همه چیز

توچه كم داری؟

                                                                 هیچ

بی تو می فهمم

                  چون چناران كهن

                                        از درون تلخی واریزم را

كاهش جان من این شعر من است

                                        آرزو می كردم

                                                            كه تو خواننده ی شعرم باشی

راستی شعر مرا می خوانی؟

                                          نه دریغا،هرگز

                                                          باورم نیست كه خواننده ی شعرم باشی

كاشكی شعر مرا می خواندی

                                             بی تو سرگردان تر؛از پژواكم

در كوه

                 گر بادی در دشت

                                                  برگ پاییزی در پنجه ی باد

بی تو سرگردان تر

                         از نسیم سحر بی سامان

                                                         از نسیم سحر سرگردان

بی تو پنداری سنگم

                                    نه

                                                               اشكم

دردم

                                                               آهم

آشیان برده ز یاد

                                                   مرغ درمانده به شب گمراهم

بی تو خاكستر سردم خاموش

                                      نتپید دیگر در سینه ی من؛دل با شوق

                                     نه مرا بر لب بانگ شادی.....نه خروش

بی تو درد و دهشت در هر دم

                                             می دردم ازهم

بی تو احساس من از زندگی بی بنیاد

                                             كاستن

                                                      كاهیدن

كاهش جانم

                        كم

                                       كم

چه كسی خواهد دید

                            مردنم را بی تو؟

                                                 بی تو مردم؛مردم

گاه می اندیشم

                  خبر مرگ مرا با تو چه كسی می گوید

                                                         آن زمان كه خبر مرگ مرا

از كسی می شنوی،روی تو را

                                    كاشكی می دیدم

                                                        شانه بالا زدنت را

-بی قید-

               و تكان دادن دستت

                                             كه مهم نیست زیاد

و تكان دادن سر راكه

                             عجب‌!عاقبت مرد؟

                                                           افسوس

كاشكی می دیدم

                       من به خود می گویم

                                                     چه كسی باور كرد

جنگل جان مرا

                              "آتش عشق تو خاكستر كرد؟"

                                      

                                      

                                

                          

 + نوشته شده در دوشنبه 26 دی 1390 ساعت 04:59 ب.ظ توسط سبا | نظرات()